Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke professional die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij conflicten gaat samen met de betrokkenen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn, u neemt immers vrijwillig deel aan de mediation. Dat wil overigens niet zeggen dat mediation vrijblijvend is. Wanneer u kiest voor deze vorm van conflictbemiddeling wordt uiteraard verwacht dat u dit traject een kans wilt geven, hoe moeilijk dat vaak ook is. Overigens is mediation vaak minder ingrijpend dan de gang naar de rechter, waardoor u tijd en geld bespaart. Al in enkele gesprekken is meestal duidelijk of het traject kans van slagen heeft. De mediator is een specialist in het bemiddelen bij conflicten. Ze oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in haar hebben. 

In welke situaties kan de inzet van mediation zinvol zijn? 

-conflicten in een bedrijf of team
-echtscheidingen, bijvoorbeeld m.b.t. het vaststellen van een ouderschapsplan
-conflicten rondom erfenis 
-arbeidsgerelateerde conflicten 
-familie / gezinsconflicten 
-bedrijfsconflicten

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden. Uiteraard is deze lijst verre van compleet. Wanneer u zich in een situatie bevindt waarbij u twijfelt of mediation iets voor u zou kunnen betekenen dan bent u van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.


Samen Ouders Zijn

Naast bovenstaande mogelijkheden biedt Aalsterveld Psychologen  een programma dat gericht is op het bieden van ondersteuning bij opvoedingsproblemen: Samen Ouders Zijn.  Vaak zien we dat er bijvoorbeeld rondom een echtscheiding grote problemen ontstaan in het voortzetten van een eenduidige opvoeding, met alle gevolgen van dien. Maar ook in een nieuw samengesteld gezin kunnen verschillen in visie zorgen voor opvoedingsproblemen. In samenwerking met onze Kind & Jeugd psychologen en mediator ontwikkelden we daarom een modulair aanbod om ouders hierin extra te ondersteuning te bieden. Met de samenwerkende gemeenten Rivierenland zijn we momenteel de vergoedingsmogelijkheden aan het onderzoeken. Meer informatie hierover volgt binnenkort.Mediation is een soort van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke professional die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij conflicten gaat samen met de betrokkenen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn, u neemt immers vrijwillig deel aan de mediation. Dat wil overigens niet zeggen dat dat mediation vrijblijvend is. Wanneer u kiest voor deze vorm van conflictbemiddeling wordt uiteraard verwacht dat u dit traject een kans wilt geven, hoe moeilijk dat vaak ook is. Overigens is mediation vaak minder ingrijpend dan de gang naar de rechter, waardoor u tijd en geld bespaart. Al in enkele gesprekken is meestal duidelijk of het traject kans van slagen heeft.

De mediator is een specialist in het bemiddelen bij conflicten. Ze oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk, beide partijden moeten vertrouwen in haar hebben.

In welke situaties kan inzet van mediation zinvol zijn?

  • conflicten in een bedrijf of team
  • echtscheidingen, bijvoorbeeld m.b.t. het vaststellen van een ouderschapsplan
  • conflicten rondom erfenissen
  • arbeidsgerelateerde conflicten
  • familieconflicten
  • bedrijfsconflicten

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden. Uiteraard is deze lijst verre van compleet. Wanneer u zich in een situatie bevindt waarbij u twijfelt of mediation iets voor u zou kunnen betekenen, dan bent u van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.


Samen Ouders Zijn                       

Naast bovenstaande mogelijkheden biedt Aalsterveld Psychologen  een programma dat gericht is op het bieden van ondersteuning bij opvoedingsproblemen: Samen Ouders Zijn.  Vaak zien we dat er bijvoorbeeld rondom een echtscheiding grote problemen ontstaan in het voortzetten van een eenduidige opvoeding, met alle gevolgen van dien. Maar ook in een nieuw samengesteld gezin kunnen verschillen in visie zorgen voor opvoedingsproblemen. In samenwerking met onze Kind & Jeugd psychologen en mediator ontwikkelden we daarom een modulair aanbod om ouders hierin extra te ondersteuning te bieden. Met de samenwerkende gemeenten Rivierenland zijn we momenteel de vergoedingsmogelijkheden aan het onderzoeken. Meer informatie hierover volgt binnenkort.