Werkwijze 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Aalsterveld Psychologen of via deze website. Wanneer u graag eerst telefonisch kennis wilt maken met de mediator, wordt u op een afgesproken tijdstip teruggebeld. Mochten u en de andere betrokkene(n) geen behoefte hebben aan een telefonische kennismaking, dan kan direct de eerste afspraak worden ingepland.  Na het inplannen van de afspraak ontvangt u beiden per mail aanvullende informatie over mediation. Het is raadzaam deze informatie goed door te nemen, voorafgaand aan het eerste gesprek.

In het eerste gesprek wordt met u besproken wat de aard is van  het probleem waarvoor u contact heeft opgenomen. Samen met u wordt vervolgens gekeken wat uw wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van de mediation. Afhankelijk hiervan zal een inschatting worden gemaakt van het benodigd aantal gesprekken. Over het algemeen zijn mediation trajecten van korte duur (gemiddeld 5 gesprekken). Het eerste gesprek duurt anderhalf uur, de frequentie en duur van de overige gesprekken wordt in onderling overleg vastgesteld.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Betrokkenen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen, tenzij zij hier zelf andere afspraken met elkaar over willen maken. De afspraken kunnen op papier komen te staan in een overeenkomst, indien gewenst.