Overig aanbod

Naast een zorgaanbod dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering biedt Aalsterveld Psychologen ook behandeling voor klachte die uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de Basis GGZ.