Diagnostiek

Het kan zijn dat u al jaren vastloopt op verschillende gebieden en niet goed weet wat er met u aan de hand is. Eerdere behandeling heeft bijvoorbeeld tot nog toe weinig effect gehad. Wellicht heeft u een bekende waarbij ADHD of autisme is vastgesteld en u herkent zichzelf hierin. Of u vraagt zich af hoe het komt dat u steeds vastloopt in werk en relaties.

Naast behandeling biedt Aalsterveld Psychologen diagnostische gesprekken en testpsychologisch onderzoek. Doel hiervan is te verhelderen wat er precies met u aan de hand is en te komen tot een classificatie (“diagnose”) volgens de DSM IV. Uiteraard komen we hierbij ook met een gedegen behandeladvies zodat u weet welke hulp het beste bij u aansluit.

Mogelijk bent u bezig met een aanvraag voor dagbesteding of een andere vorm van zorg die onder de AWBZ valt. Deze aanvragen lopen over het algemeen via het CIZ. Voor de aanvraag van sommige vormen van ondersteuning kan het zijn dat u een psychologische rapportage nodig heeft. Bij Aalsterveld Psychologen kunt u hiervoor ook terecht.

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak, het intakegesprek, wordt gestart met een korte uitleg over de gang van zaken binnen onze praktijk zodat u een beeld heeft wat u van ons kunt verwachten. Vervolgens brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van het onderzoek verwacht. Het intakegesprek duurt 45 minuten.
Na het intakegesprek wordt een vervolgafspraak gemaakt voor de testafname of diagnostische gesprekken of een combinatie hiervan. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt hiervoor een aantal sessies ingepland. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om de resultaten van het onderzoek met u te bespreken. Indien gewenst maakt de psycholoog na afronding van het onderzoek een verslag van de testresultaten en bevindingen.
Een kortdurend onderzoek bestaat uit een intakegesprek, 2 à 3 diagnostische gesprekken danwel testonderzoek en een afrondend gesprek. Voor rapportage anders dan een brief aan de huisarts wordt 1 sessie in rekening gebracht. Wanneer de inschatting is dat er meer sessies nodig zijn of een meer uitgebreide testbatterij gewenst is, dan kunt u in overleg worden verwezen naar een tweedelijns instelling.