Opleiding

Bij Aalsterveld Psychologen kunt u terecht voor supervisie en opleiding, gegeven door ervaren docenten die niet alleen de theorie goed beheersen, maar ook in de dagelijkse praktijk het vak van psycholoog uitoefenen.
 
Schemagerichte therapie in de BGGZ

Door de veranderingen in de zorg komt zwaardere problematiek in de Basisgeneralistische GGZ terecht. Het behandelen van (milde) persoonlijkheidsproblematiek is daardoor niet meer voorbehouden aan de Specialistische GGZ, maar roept wel de vraag op wat haalbaar is binnen de beperkte behandelduur van de BGGZ. Het kunnen toepassen van kortdurende schematherapie vereist gedegen kennis en kunde op het gebied van de schematherapie, enerzijds om de haalbaarheid van kortdurende schematherapie goed te kunnen inschatten, anderzijds om schematherapie in verkorte vorm goed te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat dit slechts losse technieken zijn die aan een cognitief gedragstherapeutische behandeling worden toegevoegd. In de cursus wordt dan ook ruim aandacht besteed aan assessment en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

Bij aanvang van de cursus wordt bij de cursisten basiskennis van de schematheorie en schematherapie verondersteld. De cursus richt zich inhoudelijk op het verdiepen van deze kennis om vervolgens aandacht te besteden aan de toepassingen bij kortdurende behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van assessment als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
  • Diagnostiek en indicatiestelling, specifiek voor toepassing van SFT in de BGGZ
  • Observatie en inzet van meetinstrumenten
  • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
  • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
  • Opstellen van een behandelplan in schematermen
  • Opzet van de schematherapeutische behandeling in de BGGZ
  • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie


Praktische informatie
Geschikt voor: GZ-psychologen (i.o.) en Cognitief gedragstherapeuten VGct (i.o.), werkzaam in de basisgeneralistische GGZ
Data: 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december 2016 
Locatie: Utrecht 
Aantal deelnemers: maximaal 14
Kosten: € 1150,-
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor de VGCT, NIP-ELP en het register Schematherapie
Docent: Mevr. drs. F.K. (Fieke) Bosma, GZ-psycholoog, Supervisor VGCT en Supervisor register Schematherapie

Voor meer informatie en een inschrijvingsformulier mailt u naar aalsterveld.psychologen@gmail.com.